วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

                    ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

 
การเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลครั้งเดียว (single stage nursery) การเพาะต้นกล้าแบบนี้เป็นที่นิยมปฏิบัติในประเทศแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันในแอฟริกาตะวันตกและลาติน อเมริกา....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น